ORDERS ONLINE 24/7!   Orders placed before 28 of May, will be delivered before June, 08-09
Daily 9:00–20:00
We speak English, Polish, Ukrainian, Russian
We deliver furniture from Poland
to your home in UK
orders@furniture-brw.co.uk
00
0£0

Cart

Your basket is empty

00
0£0

Cart

Your basket is empty

Delivery Information | Informacje o dostawie

The minimum order value on our online store is £300. All orders under £300 will be automatically cancelled.

Delivery Areas

The delivery charge is applied to the deliveries in UK Mainland only (excluding Highlands).


Currently, it is not possible to deliver to Northern Ireland, Scotland, Isle of Man, Isle of Wight and Channel Islands.

Delivery Charge

Delivery charges are based on your location, the weight and dimensions of the con-signment.


Delivery charge is automatically updated upon checkout prior to order confirmation once correct UK post code is entered.

Delivery Timescale

Normal delivery times are 8 am - 6 pm on weekends. However occasionally we may offer delivery on working days. In general we do not deliver on bank holidays. You will be notified of a delivery date either by email or telephone. In case of delay caused by Customs, all our customers will be informed.

Furniture BRW Delivery MAP


Please, ensure you supply correct contact details. Do not forget to check SPAM folder! Our important e-mails may be there.


If the ordered furniture is in stock we aim to deliver it as quickly as possible. Normally delivery takes place within 1-3 weeks from the date of receipt of payment. Please note some items may be delivered slightly sooner or later than the above stated period.

When you place the order you will receive an automatic e-mail from us confirming the order. If you have an urgent requirement call us with the items you wish to order, your full delivery address and your latest delivery day and we will tell you if we can supply the products in time.

Generally, when an order contains more than one item, all items will be delivered at the same time once all items are available.


Minimalna wartość zamówienia w naszym sklepie internetowym to 300 funtów. Wszystkie zamówienia poniżej 300 GBP zostaną automatycznie anulowane.

Obszary dostawy

Opłata za dostawę ma zastosowanie tylko do dostaw na terenie Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Highlands).

Obecnie nie ma możliwości dostaw do Irlandii Północnej, Szkocji, Wyspy Man, Wyspy Wight i Wysp Normandzkich.

Koszt dostawy

Opłaty za dostawę zależą od Twojej lokalizacji, wagi i wymiarów przesyłki.

Opłata za dostawę jest automatycznie aktualizowana w koszyku przed potwierdzeniem zamówienia, po wprowadzeniu prawidłowego kodu pocztowego w Wielkiej Brytanii.

Harmonogram dostawy

Zazwyczaj dostawa odbywa się w godzinach 8:00 - 18:00 w weekendy. Jednak od czasu do czasu możemy zaoferować dostawę w dni robocze. Generalnie nie dostarczamy w dni wolne od pracy. O dacie dostawy zostaniesz powiadomiony e-mailem lub telefonicznie. W przypadku opóźnienia spowodowanego przez organy celne, wszyscy nasi klienci zostaną o tym poinformowani.


Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych. Nie zapomnij sprawdzić folderu SPAM! Mogą tam być nasze ważne e-maile.


Jeśli zamówione meble są dostępne w magazynie, staramy się dostarczyć je jak najszybciej. Standardowo dostawa odbywa się w ciągu 1-3 tygodni od daty otrzymania płatności. Należy pamiętać, że niektóre przedmioty mogą zostać dostarczone nieco wcześniej lub później niż podany powyżej termin.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli masz pilne zapotrzebowanie, zadzwoń do nas z informacją, które meble chcesz zamówić, pełnym adresem dostawy, a my poinformujemy Cię, kiedy produkty zostaną dostarczone.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy zamówienie zawiera więcej niż jeden przedmiot, wszystkie przedmioty zostaną dostarczone w tym samym czasie, gdy wszystkie przedmioty będą dostępne.


On the Day of the Delivery

Where a delivery date has been agreed with our carrier and the Customer, but the customer isn’t present to accept the delivery, we reserve the right to charge the customer a minimum of £25 to cover part of the cost of the failed delivery. Once your plans has changed, please, contact us in order to avoid such situations! This is not always the case as it depends on the courier company used for a specific delivery.

Goods are delivered to the building door only and there will be no taking goods upstairs or downstairs.


W dniu dostawy

W przypadku, gdy termin dostawy został uzgodniony z naszym przewoźnikiem i Klientem, ale klient nie jest obecny przy odbiorze przesyłki, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kwotą co najmniej 25 GBP na pokrycie części kosztów nieudanej dostawy. Gdy Twoje plany się zmienią, skontaktuj się z nami, aby uniknąć takich sytuacji! Nie zawsze tak jest, ponieważ zależy to od firmy kurierskiej używanej do konkretnej dostawy.

Towar dostarczany jest tylko do drzwi budynku, bez wnoszenia towarów do domu.


Furniture Warranty

We offer 1 years Warranty on all our furniture. Please read for the Warranty Details.

Damage in transit:

In the unlikely event that your furniture is damaged during delivery we will be happy to supply replacement components providing you are able to notify us 5 workings days from the date of receipt of furniture.

We will ask you to provide us with a photograph of damage and a part number of the required replacement part. Part numbers can be found on assembly instructions provided with the furniture. Please email photographic evidence and part number as well as your order number to orders@furniture-brw.co.uk.


Gwarancja na meble

Oferujemy 1 rok gwarancji na wszystkie nasze meble. Proszę przeczytać szczegóły gwarancjis.

Uszkodzenia w transporcie:

Prosimy o sprawdzenie pudełek z meblami przy kurierze, w celu sprawdzenia czy nie posiadają one żadnych uszkodzeń.

W przypadku uszkodzenia mebli podczas dostawy z przyjemnością dostarczymy części zamienne, pod warunkiem, że będziesz mógł nas powiadomić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania mebli. Poprosimy Cię o dostarczenie nam zdjęcia uszkodzenia oraz numeru części wymaganej części zamiennej. Numery części można znaleźć w instrukcji montażu dostarczonej z meblami. Wyślij e-mailem dowód fotograficzny i numer części, a także numer zamówienia na adres orders@furniture-brw.co.uk.

0Favorites
In Favorites
0Compare
In Compare
0Viewed
0Cart
In Cart
We use cookies and similar tech to improve your site experience, show you personalised ads, and learn from your behaviour so we can, for example, recommend products you'll love!
By continuing, you agree to our use of cookie in accordance with our Privacy policy.